بعضی پلی لیست ها قدیمی هستن اما هرچند وقت یکبار شرح حال میشن ...

منو جون پناه خودت کن برو 

بذار پای این آرزوم وایستم 

به هر کی بهم گفت ازت رد شده 

قسم می خورم من خودم خواستم...


خط خطی های ذهن serek کوچولو

اینجا کودک درون serek جان می نویسد...

Designed By Erfan Powered by Bayan